• Barış Aygener

  Sosyal yaşamda da eğitimde de işin sırrı insan insana iletişim kurmak, öyle değil mi? Öğrencinin de insan olduğunu, değerli bir varlık olduğunu hissettirmek, insana inanmak ve güvenmek, emek vermek; olumlu, sevecen, samimi yaklaşmak…

  ..
 • Mentörlük

  “Günümüzde öğrenme süreci belli bir yaş dönemi ile sınırlı değil, yaşam boyu öğrenme esas artık. Genç bir nüfusa sahibiz, önemli bir potansiyel bu fakat potansiyele sahip olmakla potansiyeli kullanmak aynı şey değil. Bu genç nüfusa öz düzenleme becerilerini kazandırmak ve azim, kararlılık, yılmazlık, sabır gibi karakter güçlerini yerleştirecek bir eğitim programını planlamak, boynumuzun borcu. Ona göre…” […]

  ..
 • Röportajlar

  “Sosyal yaşamda da eğitimde de işin sırrı insan insana iletişim kurmak, öyle değil mi? Öğrencinin de insan olduğunu, değerli bir varlık olduğunu hissettirmek, insana inanmak ve güvenmek, emek vermek; olumlu, sevecen, samimi yaklaşmak… Böyle yaklaşıldığında beden de cevap veriyor. Beynimizin tüm kıvrımları her ne yapıyorsak o işe katılıyor, bağlantılar kuruluyor. İşte o zaman her şey […]

  ..

Testler

Sınav Kaygısı Ölçeği

Sınav Kaygısı Ölçeği

Bu ölçek ile sınav kaygısını çeşitli varyasyonlar üzerinden analiz edebilirsiniz.

 UYGULA


Çoklu Zeka Testi

Çoklu Zeka Testi

Çoklu Zeka Testi, sözel-dilsel, mantıksal-matematiksel, müziksel-ritmik, görsel-uzamsak, içsel, kişilerarası, doğa ve bedensel-kinestetik zeka alanlarını ölçeklendirmeye olanak sağlamaktadır.

 UYGULA


Depresyon Testi

Depresyon Testi

Dr. Aaron T. Beck tarafından oluşturulmuştur. Depresyon şiddetini ölçmekte kullanılan standart testlerdendir.

 UYGULA


Çalışma Davranışı Değerlendirme Ölçeği

Çalışma Davranışı Değerlendirme Ölçeği

Öğrencilerin ders çalışma alışkanlıkları hakkında detaylı bilgi sahibi olmak isteyen anne-baba ve rehber öğretmenlerin işine yarayacak olan bir ölçektir.

 UYGULA


Meslek Testi

Meslek Testi

En çok kullanılan envanterlerden biridir. Meslek testlerinde güvenilir bir yeri bulunmaktadır.

 UYGULA


İnternet Bağımlılığı Ölçeği

İnternet Bağımlılığı Ölçeği

Dr. Kimberly Young tarafından geliştirilmiştir. 20 maddeden oluşmaktadır. İnternet bağımlılığının hafif, orta ya da ileri derecede olup olmadığını ölçmektedir.


 UYGULA


D2 Dikkat Testi

D2 Dikkat Testi

Özellikle okul çağında olan çocuklarda yaşanan dikkat dağınıklığı sorununun tespitinde önemli rol oynamaktadır.

 UYGULA


Öğrenme Stilleri Testi

Öğrenme Stilleri Testi

Öğrenme stilleri bireyin öğrenmeye yönelik eğilimlerini gösteren özelliklerdir. Bu ölçek ile 3 farklı alan üzerinden değerlendirme yapabilirsiniz.

 UYGULA


Beş Faktör Kişilik Envanteri

Beş Faktör Kişilik Envanteri

Bu testin amacı beş büyük kişilik özelliğinizi inceleyerek kendinizi daha iyi tanımanıza yardımcı olmaktır.

 UYGULA


Scl-90 Psikolojik Belirti Tarama Testi

Scl-90 Psikolojik Belirti Tarama Testi

Geniş kapsamlı psikolojik belirti tarama testi.

 UYGULA


Burdon Dikkat Testi

Burdon Dikkat Testi

Öğrencilerinizin dikkat seviyesini hızlı adımlarla değerlendirin.

 UYGULA


Rotter Kontrol Odağı Ölçeği

Rotter Kontrol Odağı Ölçeği

Bireylerin yaşamlarıyla ilgili olayları kendilerinin ya da dış güçlerin kontrol etmesine yönelik inançları ve onların kontrol odaklarını ölçmeye yarayan kullanışlı bir envanterdir.

 UYGULA


Akademik Benlik Kavramı Ölçeği

Akademik Benlik Kavramı Ölçeği

Abko ile bir kimsenin dört yetenek ve on bir ilgi alanına ilişkin benlik kavramlarını ölçebilirsiniz.

 UYGULA


Algılanan Aile Desteği Ölçeği

Algılanan Aile Desteği Ölçeği

Aile Destek Ölçeği (ADO) yetersizliğe sahip çocuğu olan ebeveynlerin sosyal destek algılarını ölçmeyi amaçlamaktadır.

 UYGULA


Beck Anksiyete Ölçeği

Beck Anksiyete Ölçeği

Anksiyete bir diğer adıyla bilinen kaygı, endişe durumu günümüzde bir çok insanın yüzyüze geldiği bir durumdur. Sıklıkla kullanılan bu envanterle anksiyete durumunuzun rahatsız edici olup olmadığını ölçebilirsiniz.

 UYGULA


Kendini Değerlendirme Envanteri

Kendini Değerlendirme Envanteri

Kendini değerlendirme envanteri (kde), bölüm, üniversite ya da meslek seçme durumunda olan öğrencilerin kişilik özellikleri hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmeleri amacıyla geliştirilmiş bir ölçme aracıdır.

 UYGULA


Anne Baba Tutumları Ölçeği

Anne Baba Tutumları Ölçeği

Ölçme aracı demokratik, otoriter ve ilgisiz olarak belirlenen 3 anne baba tutumu boyutu için 40’ar madde olmak üzere toplam 120 maddeden oluşmaktadır.

 UYGULA


Benlik Tasarımı Envanteri

Benlik Tasarımı Envanteri

Öğrencilerinizin kendileri hakkındaki duygu, düşünce ve değerlendirmelerini kolay yoldan toplamanızı sağlar.

 UYGULA


Holland Meslek Tercih Envanteri

Holland Meslek Tercih Envanteri

Holland meslek tercih envanterinini web tabanlı uygulama haline getirilmiş versiyonu.

 UYGULA


Kimdir Bu?

Kimdir Bu?

Bu envanterde öğretmenlerin kendilerinin sonuç girmesi tavsiye edilir. Sınıfın sosyal yapısını tanıma amacıyla kullanılır. Öğrencilerin, kendilerini ve birbirlerini nasıl algıladıkları konusunda bilgi verir.

 UYGULA


Offer Benlik İmgesi Ölçeği

Offer Benlik İmgesi Ölçeği

Ergenlerin benlik imgesini 11 boyutta değerlendirmeye olanak sağlar.

 UYGULA


Sosyometri

Sosyometri

Sosyometri, küçük gruplarda bireyler arasındaki yaklaşma (çekim) ve uzaklaşma (itim) modellerini açıklamayı sağlayan bir araştırma tekniğidir.

 UYGULA


Otobiyografi

Otobiyografi

Otobiyografi, bireyin geçmiş ve şimdiki yaşantısı ile geleceğe ilişkin planlarını yazılı olarak anlatmasıdır.

 UYGULA


Aile Envanteri

Aile Envanteri

Tarama Listesi

 UYGULA


Başarısızlık Nedenleri Anketi

Başarısızlık Nedenleri Anketi

Tarama Listesi

 UYGULA


Problem Tarama İlkokul

Problem Tarama İlkokul

Tarama Listesi

 UYGULA


Öğrenci Memnuniyet Anketi

Öğrenci Memnuniyet Anketi

Tarama Listesi

 UYGULA


Problem Tarama Lise

Problem Tarama Lise

Tarama Listesi

 UYGULA


Problem Tarama Ortaokul

Problem Tarama Ortaokul

Tarama Listesi

 UYGULA


Mesleki Olgunluk Ölçeği

Mesleki Olgunluk Ölçeği

Birey Tanıma Teknikleri kapsamında hazırlanmış bu ölçeğin amacı öğrencilerin meslek seçimiyle ilgili tutum ve davranışları belirleyerek, onlara yardımcı olmaktır.

 UYGULA


Yaşam Pencerem

Yaşam Pencerem

Tarama Listesi

 UYGULA


Veli Memnuniyet Anketi

Veli Memnuniyet Anketi

Tarama Listesi

 UYGULA


Öğrenci Davranışları Değerlendirme Formu

Öğrenci Davranışları Değerlendirme Formu

Tarama Listesi

 UYGULA


Devamsızlık Nedenleri Anketi

Devamsızlık Nedenleri Anketi

Tarama Listesi

 UYGULA


Riba - İlkokul Öğretmen

Riba – İlkokul Öğretmen

Rehberlik İhtiyaçları Belirleme Anketi. Okul rehberlik programının hazırlanmasında okul hedeflerinin belirlenmesi sürecinde kullanılır.

 UYGULA


Riba - İlkokul Öğrenci

Riba – İlkokul Öğrenci

Rehberlik İhtiyaçları Belirleme Anketi. Okul rehberlik programının hazırlanmasında okul hedeflerinin belirlenmesi sürecinde kullanılır.

 UYGULA


Riba - İlkokul Veli

Riba – İlkokul Veli

Rehberlik İhtiyaçları Belirleme Anketi. Okul rehberlik programının hazırlanmasında okul hedeflerinin belirlenmesi sürecinde kullanılır.

 UYGULA


Riba - Lise Öğrenci

Riba – Lise Öğrenci

Rehberlik İhtiyaçları Belirleme Anketi. Okul rehberlik programının hazırlanmasında okul hedeflerinin belirlenmesi sürecinde kullanılır.

 UYGULA


Risk Haritası

Risk Haritası

Risk haritası.

 UYGULA


Riba - Lise Veli

Riba – Lise Veli

Rehberlik İhtiyaçları Belirleme Anketi. Okul rehberlik programının hazırlanmasında okul hedeflerinin belirlenmesi sürecinde kullanılır.

 UYGULA


Riba - Lise Öğretmen

Riba – Lise Öğretmen

Rehberlik İhtiyaçları Belirleme Anketi. Okul rehberlik programının hazırlanmasında okul hedeflerinin belirlenmesi sürecinde kullanılır.

 UYGULA


Riba - Okulöncesi Öğretmen

Riba – Okulöncesi Öğretmen

Rehberlik İhtiyaçları Belirleme Anketi. Okul rehberlik programının hazırlanmasında okul hedeflerinin belirlenmesi sürecinde kullanılır.


 UYGULA

Riba - Ortaokul Öğrenci

Riba – Ortaokul Öğrenci

Rehberlik İhtiyaçları Belirleme Anketi. Okul rehberlik programının hazırlanmasında okul hedeflerinin belirlenmesi sürecinde kullanılır.

 UYGULA


Riba - Ortaokul Veli

Riba – Ortaokul Veli

Rehberlik İhtiyaçları Belirleme Anketi. Okul rehberlik programının hazırlanmasında okul hedeflerinin belirlenmesi sürecinde kullanılır.

 UYGULA


Şiddet Algısı Anketi - Öğretmen

Şiddet Algısı Anketi – Öğretmen

Öğretmenin çocuğun evde, okulda, okul çevresinde ve internet ortamında maruz kalabileceği davranışlardan hangilerini şiddet olarak algıladığını ve şiddet ile ilgili farkındalık düzeylerini belirlemek amacıyla kullanılır. Bireysel veya grupla uygulanabilir. İzleme değerlendirme çalışmalarında ön test-son test aracı olarak kullanılır.

 UYGULA


Şiddet Algısı Anketi - Veli

Şiddet Algısı Anketi – Veli

Anne babanın çocuğun evde, okulda, okul çevresinde ve internet ortamında maruz kalabileceği davranışlardan hangilerini şiddet olarak algıladığını ve şiddet ile ilgili farkındalık düzeylerini belirlemek amacıyla kullanılır.

 UYGULA


Şiddet Sıklığı Anketi - Öğrenci

Şiddet Sıklığı Anketi – Öğrenci

Öğrencinin evde okulda okul çevresinde ve internet ortamında maruz kaldığı şiddetin sıklığını belirlemek amacıyla kullanılır. Bireysel veya grupla uygulanabilir.

 UYGULA


Riba - Okulöncesi Veli

Riba – Okulöncesi Veli

Rehberlik İhtiyaçları Belirleme Anketi. Okul rehberlik programının hazırlanmasında okul hedeflerinin belirlenmesi sürecinde kullanılır.

 UYGULA


Şiddet Sıklığı Anketi - Veli

Şiddet Sıklığı Anketi – Veli

Öğrencinin evde okulda okul çevresinde ve internet ortamında maruz kaldığı şiddetin sıklığını belirlemek amacıyla kullanılır. Bireysel veya grupla uygulanabilir.

 UYGULA


Şiddet Algısı Anketi - Öğrenci

Şiddet Algısı Anketi – Öğrenci

Öğrencinin evde, okulda, okul çevresinde ve internet ortamında maruz kalınabilecek davranışlardan hangilerini şiddet olarak algıladığını ve şiddet ile ilgili farkındalık düzeylerini belirlemek amacıyla kullanılır. Bireysel veya grupla uygulanabilir. İzleme değerlendirme çalışmalarında ön testson test aracı olarak kullanılabilir.

 UYGULA


Rathus Atılganlık Ölçeği

Rathus Atılganlık Ölçeği

Kişiler arası ilişkilerde özgüvenin ve atılganlığın ölçülmesi amacıyla Rathus tarafından oluşturulmuştur. Bu envanter farklı kültürlere uygulanması, kısa oluşu, değerlendirmesinin kolay oluşu vb. avantajlar taşımaktadır.

 UYGULA


Riba - Ortaokul Öğretmen

Riba – Ortaokul Öğretmen

Rehberlik İhtiyaçları Belirleme Anketi. Okul rehberlik programının hazırlanmasında okul hedeflerinin belirlenmesi sürecinde kullanılır.

 UYGULA


Şiddet Sıklığı Anketi - Öğretmen

Şiddet Sıklığı Anketi – Öğretmen

Öğrencinin evde okulda okul çevresinde ve internet ortamında maruz kaldığı şiddetin sıklığını belirlemek amacıyla kullanılır. Bireysel veya grupla uygulanabilir.

 UYGULA

MENTÖRLÜK

View all

“Anne babalar ve eğitimciler olarak çocuğun oynadığı oyundan içinde olmaktan mutluluk duyduğu alana kadar doğal eğilimlerini sıkı bir biçimde gözlemlemek, çocuğun doğal başarı alanlarını keşfetmek, ilgi, merak ve yetenekleri doğrultusunda, dünya ve ülke gerçeklerini gözeten bir kariyer planlaması yürütmek, ülkemizin en büyük sorunu olan insan kaynağı israfını da önleyecektir.”

Eskimiş Sistem

Eskimiş Sistem

Eskimiş sistemin ekmeğini yiyenlerden başka durumdan memnun olan var mıydı Allah aşkına? Genç beyinler dört ya da beş seçenekle iğdiş edilmemiş miydi, yaşama umut ve heyecanla..

Çocuk ve ergenler

Çocuk ve ergenler

“En hassas grup olan çocuk ve ergenlere, sonsuz içerik arasından uygun, doğru ve yararlı olana ancak zihinsel bir filtreleme yaparak ulaşılabileceklerini öğretmemiz gerekiyor.”

Röportajlar

View all
ÖSYM Taktikleri

ÖSYM Taktikleri

Üniversite sınavlarına son bir ay kaldı. Korona süreci nedeniyle sınav tarihi konusundaki değişikliklerden etkilenen gençler nasıl bir strateji geliştirebilirler diye konuyu uzmana sorduk. Eğitimci Yazar, Pdr. Uzmanı Barış Aygener’den gençlerin bugünden sınav anına kadar uygulayacakları taktikleri aldık.

PANDEMİDE PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK VE PANDEMİ SÜRECİNİ YÖNETMEK

PANDEMİDE PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK VE PANDEMİ SÜRECİNİ YÖNETMEK

Pandemi ile mücadele kapsamında 20 yaş altı çocuk ve ergenlerin sokağa çıkmalarına kısıtlama getirildi. Bu kararla beraber salgınının oluşturduğu kaygı ve korku durumlarından çocukların ve ergenlerin nasıl etkilenebileceğini, anne ve babalar olarak nasıl davranmamız gerektiğini Psikolojik Danışman, Eğitimci, Yazar Barış Aygener ile konuştuk.

ÇOCUĞUNUZ OKULA GİTMEK İSTEMİYOR MU?

ÇOCUĞUNUZ OKULA GİTMEK İSTEMİYOR MU?

2019-2020 öğretim yılının ilk zili pazartesi günü çalıyor. Yaz tatili sonrasında milyonlarca öğrenci yeniden okullarına dönüyor. Bu sene okula başlayacak 1.sınıflar için durumun daha özel bir anlamı var. Sorunsuz bir başlangıç için önerilerini almak üzere Eğitimci, Yazar Barış Aygener ile görüştük. Okula yeni başlayacak çocukları ve ebeveynleri bekleyen değişiklikler nelerdir? Çocuklarımızın okula başlaması hem aile […]

BLOG

View all

There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form, by injected humour, or randomised words which don’t look even slightly believable.

ÖSYM Taktikleri

ÖSYM Taktikleri

Üniversite sınavlarına son bir ay kaldı. Korona süreci nedeniyle sınav tarihi konusundaki değişikliklerden etkilenen gençler nasıl bir strateji geliştirebilirler diye konuyu uzmana sorduk. Eğitimci Yazar, Pdr. Uzmanı Barış Aygener’den gençlerin bugünden sınav anına kadar uygulayacakları taktikleri aldık.

PANDEMİDE PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK VE PANDEMİ SÜRECİNİ YÖNETMEK

PANDEMİDE PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK VE PANDEMİ SÜRECİNİ YÖNETMEK

Pandemi ile mücadele kapsamında 20 yaş altı çocuk ve ergenlerin sokağa çıkmalarına kısıtlama getirildi. Bu kararla beraber salgınının oluşturduğu kaygı ve korku durumlarından çocukların ve ergenlerin nasıl etkilenebileceğini, anne ve babalar olarak nasıl davranmamız gerektiğini Psikolojik Danışman, Eğitimci, Yazar Barış Aygener ile konuştuk.

ÇOCUĞUNUZ OKULA GİTMEK İSTEMİYOR MU?

ÇOCUĞUNUZ OKULA GİTMEK İSTEMİYOR MU?

2019-2020 öğretim yılının ilk zili pazartesi günü çalıyor. Yaz tatili sonrasında milyonlarca öğrenci yeniden okullarına dönüyor. Bu sene okula başlayacak 1.sınıflar için durumun daha özel bir anlamı var. Sorunsuz bir başlangıç için önerilerini almak üzere Eğitimci, Yazar Barış Aygener ile görüştük. Okula yeni başlayacak çocukları ve ebeveynleri bekleyen değişiklikler nelerdir? Çocuklarımızın okula başlaması hem aile […]

İletişim

Mesajınızı bırakın..

İletişim